text.skipToContent text.skipToNavigation

Er du sikker på at du vil logge ut?

OK

Produktnyhet spirometri


 

 

Endelig! Trygg spirometritesting av Covid-19-pasienter


Nye engangfiltre fra NDD gjør det mulig å måle spirometri på en trygg og sikker måte uten
smitteoverføring. Filter, adapter og munnstykke byttes enkelt og hygenisk mellom hver pasient. Studier
viser en sammenheng mellom senvirkninger av Covid-19 og nedsatt lungefunksjon.


Easy One Air portabel spirometer


EasyOne Air tilbyr spirometri av høyeste kvalitet: FVC, FVL, Tidal FVC, Tidal FVL, SVC og MVV.

Instrumentet er en mobil enhet med en stor berøringsskjerm i farger som viser
kurver i sanntid (volumtid og strømningsvolum) under testutførelsen.
EasyOne Air gir umiddelbar tilbakemelding på hvert forsøk. Instrumentet kan
brukes helt uavhengig, noe som betyr at tester kan utføres og rapporter skrives
ut uten tilkobling til en PC. PC-programvaren som følger med muliggjør
målinger i sann-tid via Bluetooth og dataoverføring til pasientjournaler.
EasyOne Air er basert på avansert TrueFlow-teknologi - måling av
ultralydstransit- tid. Denne teknologien er velutviklet og har blitt testet i over 20
år. Målingens stabilitet, pålitelighet og nøyaktighet er dokumentert i flere
studier. Studier har blitt publisert over hele verden, for eksempel oppfølging av
redningsarbeidere ved World Trade Center de syv påfølgende år,
Aldrich et al. NEJM 2010.

NDD har en egen online demoside.
Her kan du få en produktgjennomgang med en spesialist, tilpasset dine behov.